Uvjeti korištenja

Dobrodošli na internetsku stranicu servier.hr
Korištenjem ove stranice potvrđujete da ste pročitali pravnu obavijest te se obvezujete poštivati istu. Sadržaj može biti izmijenjen stoga vas pozivamo da redovito pratite pravnu obavijest.

1. Intelektualno vlasništvo

1.1. Ova stranica (“Stranica”) u posjedu je društva LES LABORATOIRES SERVIER, društva s temeljnim kapitalom od 34.590.852 eura, upisanog u Registar trgovačkih društava u Nanterru pod brojem 085 480 796, sa sjedištem na adresi 50 rue Carnot (92284) Suresnes, Francuska.

Društvo LES LABORATOIRES SERVIER je društvo grupe SERVIER. Urednik internetske stranice društva SERVIER je gosp. Olivier GRYSON, vršitelj dužnosti direktora odjela za elektroničke podatke. Stranicu održava Praxis.

1.2. Opća struktura, kao i softver, tekstovi, animirane i neanimirane slike, stručnost i svi ostali elementi koji čine stranicu isključivo su vlasništvo društva LES LABORATOIRES SERVIER te su zaštićeni mjerodavnim zakonima o intelektualnom vlasništvu.
Slijedom navedenog svako potpuno ili djelomično prikazivanje ove Stranice putem bilo kojih sredstava, bez izričitog dopuštenja društva SERVIER je zabranjeno te će imati obilježje krivotvorenja. Isto je primjenjivo na baze podataka objavljene na internetskoj stranici čiji je tvorac društvo SERVIER, a zaštićene su autorskim pravom. Zaštitni znakovi društva SERVIER i njegovih partnera kao i logotipovi koji se nalaze na stranici registrirani su zaštitni znakovi.

Stoga je zabranjeno svako potpuno ili djelomično reproduciranje ovih zaštitnih znakova ili logotipova s dijelova stranice bez izričite suglasnosti društva LES LABORATOIRES SERVIER.

Zabrana korištenja sadržaja objavljenih na ovoj Stranici ne odnosi se na sadržaj izbornika Servier Medical Art, u opsegu i na način koji su navedeni u tom izborniku.

2. Placid tehničke prirode

Potvrđujete da imate potrebne vještine za pristup i korištenje stranice te da ste provjerili da konfiguracija korištenog računala nije zaražena virusom te da savršeno uredno radi.

Nadalje potvrđujete da ste obaviješteni da je ova stranica dostupna 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, osim u slučaju više sile, računalnih poteškoća, poteškoća povezanih sa strukturom telekomunikacijskih mreža ili tehničkih poteškoća.
Društvo SERVIER može prekinuti rad stranice zbog održavanja.

3. Što trebate znati o internetu

Teško je 100%-tno jamčiti za sigurnost podataka koji se šalju putem interneta.

Iako poduzimamo sve primjerene korake kako bismo zaštitili osobne podatke, ne možemo ni osigurati ni jamčiti da su podaci poslani izravno ili putem ovih internetskih usluga u potpunosti sigurni.

U skladu s tim, vaši podaci prenose se na vaš vlastiti rizik, iako čim iste podatke zaprimimo, dajemo sve od sebe da ih osiguramo.

4. Sadržaj stranice

Ova stranica namijenjena je javnosti. Stranica sadržava općenite informacije o društvu SERVIER te njegovim proizvodima i uslugama, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno lokalnim propisima. Svrha informacija sadržanih na ovoj Stranici nije davanje liječničkih savjeta ili uputa o primjeni lijekova. Informacije objavljene na ovoj Stranici nisu zamjena za savjetovanje s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima, niti se mogu smatrati preporukom za određenu terapiju. Za savjete ili upute u vezi naših proizvoda i usluga molimo vas da nam se obratite ili se savjetujte s medicinskim stručnjacima i nadležnim tijelima u zemlji. Za upite koji se odnose na vaše osobno zdravstveno stanje molimo vas da se obratite svom liječniku.

Društvo SERVIER pruža podatke praktične naravi (datume kongresa, konferencija, simpozija itd.), alate za osposobljavanje, podatke iz područja zdravstva ili specijalizirane novinske članke. Ti podaci ne smiju se izjednačiti s pravnim ili liječničkim savjetima.

Za liječnički savjet, trebali biste uvijek konzultirati liječnika ili ljekarnika.

Svaki podatak ili materijal pružen na Stranici daje se "takav kakav jest", bez ikakve vrste jamstva, kako izričitog tako i prešutnog.

Osim ako nije drugačije navedeno uz pojedine sadržaje Stranice, izvor informacija objavljenih na Stranici je društvo SERVIER. Prilikom odabira informacija koje se objavljuju na Stranici, društvo SERVIER se vodi kriterijima istinitosti i provjerljivosti informacija, sukladno interno propisanim procedurama.

5. Ograničenje odgovornosti

Unatoč brizi kojom društvo SERVIER provjerava navedene podatke i alate, društvo SERVIER ne može jamčiti točnost i ažuriranost sadržaja ove Stranice. Slijedom navedenog, društvo SERVIER neće se ni na koji način smatrati odgovornim u slučaju pogreške, nedostupnosti podataka i/ili prisutnosti virusa na svojoj stranici. Isto tako sadržaj članaka objavljenih na internetu obvezujući je samo za autore istih članaka.

Trebali biste zadržati vaše kliničko mišljenje i biti kritični.

Društvo SERVIER neće se smatrati odgovornim za sljedeće:

• za bilo koju netočnost ili propust u podacima pruženima na Stranici;

• za bilo koju štetu koja nastane zbog bilo kojeg neovlaštenog ulaska treće strane na Stranicu koji uzrokuje izmjene sadržaja i/ili podataka iste Stranice;

• za bilo koju štetu koja nastane zbog pristupa ili nemogućnosti pristupa Stranici, zbog korištenja iste (uključujući bilo koju štetu povezanu s virusom koji može pogoditi vaš računalni sustav) i/ili zbog korištenja podataka pruženih na Stranici.

Svi korisnici pristupaju i koriste se sadržajima objavljenima na Stranici na vlastitu odgovornost.

6. Obveze korisnika Stranice

6.1 Poštivanje drugih
Morate poštivati mjerodavne zakone (osobito Zakon o zaštiti osobnih podataka). Poštujući osobne podatke kojima pristupate osobito se morate suzdržavati od bilo kojeg iskrivljenog prikupljanja ili korištenja navedenih podataka te općenito od bilo kojeg postupka koji bi mogao naštetiti privatnosti, ugledu, poštovanju, predodžbi ili osjetljivosti drugog korisnika ili druge osobe, izbjegavanjem korištenja bilo kakvog klevetničkog, provokativnog, zlonamjernog ili prijetećeg komentara, poruke ili teksta.

6.2 Linkovi hiperteksta
Linkovi hiperteksta postavljeni na ovoj internetskoj stranici za druge izvore prisutne na internetu, osobito za partnere društva, podložni su prethodnom izričitom pisanom ovlaštenju. Društvo SERVIER nastoji navoditi samo stranice koje su u skladu s mjerodavnim zakonima. Međutim, sadržaj tih stranica nije pod nadzorom društva SERVIER, stoga se društvo SERVIER ne može smatrati odgovornim za podatke sadržane na navedenim stranicama. Korisnici i posjetitelji internetske stranice ne mogu postaviti hiperlink prema ovoj stranici bez prethodne izričite suglasnosti društva LES LABORATOIRES SERVIER.

7. Koja vrsta podataka se prikuplja?

Društvo SERVIER poštuje tajnost osobnih podataka korisnika Stranice i prikuplja njihove osobne podatke samo kada ih korisnici sami dostave. Prikupljeni osobni podaci koriste se u svrhu prijave i izvještavanja o nuspojavama lijekova, odgovaranja na upite korisnika, stupanja u kontakt s korisnicima, upoznavanja s konkretnim potrebama korisnika i unaprjeđivanja naših proizvoda i usluga, kao i u druge podudarne svrhe. Dostavom osobnih podataka društvu SERVIER izjavljujete svoju suglasnost s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka sukladno objavljenom cilju i svrsi i u drugim slučajevima utvrđenima pozitivnim nacionalnim propisima.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

SERVIER PHARMA d.o.o., Tuškanova 37, 10000 Zagreb, e-mail: damir.bakmaz@servier.com

8. Kome su namijenjeni prikupljeni podaci?

Vaši osobni podaci prikupljeni na ovoj Stranici namijenjeni su uslugama i društvima grupe SERVIER koja su zadužena za odgovaranje na vaše upite, kao i za potrebe postupanja Društva prema prisilnim propisima. Vaša IP adresa je namijenjena osoblju koje je posebno ovlašteno za obradu tih podataka te je podložna profesionalnoj povjerljivosti. Dostavom osobnih podataka društvu SERVIER izjavljujete svoju suglasnost s njihovim prosljeđivanjem društvima grupe SERVIER, pod uvjetom da se osobni podaci prosljeđuju u države u kojima se jamči adekvatan stupanj zaštite osobnih podataka.

9. Kako možete ostvariti vaša prava na pristup i ispravak osobnih podataka?

Korisnici Stranice imaju pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak osobnih podataka, kao i pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njihovih osobnih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose, slanjem odgovarajućeg zahtjeva na fizičku ili elektroničku adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka. U skladu s propisima kojima se štite osobni podaci, radi se o pravu pojedinca koje može ostvariti samo predmetna osoba u pogledu svojih podataka: iz sigurnosnih razloga, odgovarajuća služba mora stoga provjeriti vaš identitet kako bi se izbjeglo bilo kakvo slanje trećim osobama povjerljivih podataka koji vas se tiču. U slučaju podnošenja zahtjeva za ispravak podataka, na vaš pisani zahtjev dostavit ćemo vam primjerak vaših ispravljenih podataka.

10. Mjerodavni zakon i područje nadležnosti

Osim ako nacionalno zakonodavstvo za pojedine dijelove sadržaja ove Stranice ne propisuje isključivu primjenu nacionalnih prisilnih propisa i nadležnost nacionalnog sudstva, ova Stranica regulirana je zakonima Francuske, a svaki spor u vezi njezina sadržaja mora biti pokrenut pri nadležnim sudovima u Nanterru (Francuska).