Javna objava prijenosa vrijednosti

Javna objava prijenosa vrijednosti prema zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama je dio inicijative transparentnosti koju je pokrenulo Europsko udruženje inovativnih farmaceutskih kompanija (EFPIA) i Inovativna farmaceutska inicijativa (iF!).

Servier se pridržava i u potpunosti podržava ciljeve ove samo-regulatorne inicijative.

Farmaceutske kompanije moraju surađivati s medicinskom zajednicom kako bi unaprijedili znanstvene spoznaje i poboljšali bolesničku skrb. Sve te interakcije redovito podrazumijevaju određen rad/vrijeme/uključenost zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija, kao što je na primjer pokretanje i praćenje kliničkih ispitivanja. Ishod takve objave će doprinijeti pružanju boljeg uvida u našu suradnju.

Inovativna farmaceutska inicijativa nudi dodatne informacije o svrhi i načelima objave od strane lokalnih farmaceutskih kompanija.

Za Hrvatsku, javna objava prijenosa vrijednosti od strane Serviera je dostupna na poveznici :

Ova objava je pripremljena u skladu s hrvatskim metodološkim zapisom i zahtjevima iF! Kodeksa. Suradnja objavljena u ovom dokumentu odnosi se na sve prijenose vrijednosti izvršene svake godine od 01.01. do 31.12., svih podružnica Servier grupe, lokalno ili od strane drugih zemalja.

Objava suradnje s udrugama pacijenata je dostupna ovdje:

Za sva moguća pitanja vezana uz informacije pružene u ovom dijelu, možete kontaktirati nas, ili naći više informacija o objavi od strane Serviera drugim zemljama.

 


 

CROATIA: Disclosure of Transfers of Values

The disclosure of transfers of values to Healthcare Professionals (HCP) and Healthcare Organisation (HCO) is part of the transparency initiative developed by the European Federation of Pharmaceutical Industries (EFPIA) and Associations and the Innovative Pharmaceutical Initiative (iF!).

Servier adheres and fully supports the objectives promoted through this self-regulatory initiative.

Pharmaceutical companies have to interact with the medical community in order to advance scientific knowledge and improve patient care. These interactions regularly imply important work/time/involvement from HCP and HCO, like for example the setting and follow up of clinical trials. The outcome of this publication will contribute to provide a better insight on our interactions.

The Innovative Pharmaceutical Initiative proposes additional information on the publication principles followed by pharmaceutical companies locally.

For Croatia, the publication of Servier’s transfers of values is available:

This publication has been prepared in accordance with the Croatian methodological note note and the requirements of the Innovative Pharmaceutical Initiative Code. The interactions listed in this document include all transfers of values made each year from 1st January to 31st December by all companies of the Servier Group, locally or from foreign countries.

The publication of interactions with Patient organisations is accessible here:

You can contact us for any question in the information provided in this section and also find more information on the publication made by Servier in other countries.