Servier Medical Art

Servier Medical Art pruža vam na tisuće profesionalno dizajniranih medicinskih elemenata. Ove visokokvalitetne vektorske slike tematski su raspoređene u Powerpoint mape iz kojih se mogu pojedinačno kopirati i koristiti u kombinaciji kako biste napravili vašu vlastitu Powerpoint prezentaciju ili kako biste ilustrirali vaša znanstvena izdanja.